بازديد عضو هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي از مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي

مرتضی لطفی، عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و هیأت همراه از مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، مرتضی لطفی، عضو هيأت مديره سازمان تامين اجتماعي و رياست كميته سرمايه‌گذاري، جمشید مهرابي، مديركل نظارت بر امور شركت‌ها و مجید شيخي، معاون بازرسي از دفاتر اداره كل وصول حق بيمه، به همراه جمعی از مشاوران هيأت مديره سازمان تأمین اجتماعی، جهت بررسي عملكرد مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي، از  اين مؤسسه بازديد کردند.

مرتضی لطفي، عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در جلسه‌ای که به منظور بررسي عملكرد مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به عنوان بازوي اجرايي سازمان تأمين اجتماعي نقشی كليدي در جهت تأمین منافع سازمان تأمین اجتماعی دارد که این موضوع در اساسنامه این مؤسسه تصریح شده است.

وی ضمن تشكر از سعید حاجی سلطانی، مديرعامل مؤسسه حسابرسي تأمین اجتماعی و همکاران ساعی و تلاشگر مؤسسه، اظهار داشت: سرمايه هر سازماني نيروي انساني آن است و هيأت مديره مؤسسه مي‌بايست در جهت حفظ و نگهداشت نيروي انساني و همچنين سالم‌سازي محيط كار اقدامات لازم را انجام داده و در صورت وجود هرگونه مشکل و موانعی در خصوص انجام اين امر، موراد را به هيأت مديره سازمان گزارش نمايند.

این عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد كه مؤسسه حسابرسی مي‌بايست ضمن انجام امور محوله از سوي سازمان تأمین اجتماعی در جهت حفظ منافع سازمان، بيمه شدگان و كارفرمايان قدم بردارد.

در ادامه جلسه سعید حاجي سلطاني، مديرعامل مؤسسه، ضمن تشكر از حضور مرتضی لطفي و هيأت همراه، گزارشی از عملكرد مؤسسه در شش ماهه اول سال 1402 ارائه و مشكلات و چالش‌هاي پيش روي مؤسسه را  مطرح كرد.

مرتضی لطفی نیز قول مساعد دادند كه در جهت نيل به اهداف و برنامه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي،  مشكلات مؤسسه را در هيأت مديره سازمان مطرح و در جهت رفع مشكلات مساعدت لازم به عمل آید.