آگهی استخدام مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی از طریق آزمون و مصاحبه دعوت به همکاری می‌نماید.

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی برای تکمیل کادر حرفه‌ای خود در دفتر مرکزی (تهران) و همچنین دفاتر نمایندگی مؤسسه در سایر شهرهای موردنیاز از افراد واجد شرایط و از طریق آزمون و مصاحبه دعوت به همکاری می‌نماید.

واجدین شرایط می‌توانند از روز اول مردادماه 1402 تا پایان روز دهم مردادماه 1402 نسبت به ثبت‌نام خود از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir اقدام نمایند.