کانال سروش
خدمات
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 10 از قسمت اول بخشنامه 11/3
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص " بند 10 از قسمت اول بخشنامه 11/3 سازمان تامین اجتماعی "
نشست کمیته ورزش و سلامت مؤسسه حسابرسی به مناسبت گرامیداشت روز کوهنورد
جلسه گرامیداشت روز کوهنورد با حضور اعضاء محترم هیأت مدیره و گروه کوهنوردی مؤسسه حسابرسی
آزمون تبدیل وضعیت استخدامی حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی(کمک حسابرسان)
برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی دومین گروه ازهمکاران قرارداد ساعتی وشرکت کار و تأمین
کارگاه آموزشی بازرسی دفاتر قانونی با مدیران فنی کارگزاریها و مؤسسات
کارگاه آموزشی با حضورمدیران فنی و مسئولین کارگزاریهای استان مازندران و گلستان
موضوع فعالیت موسسه حسابرسی تأمین عبارتست از : تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخشها و واحدهای تابعه در زمینه حسابرسی داخلی، بازرسی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت وهمچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها، شامل امور مالی و حسابداری امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای، رسیدگیهای ویژه، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی،‌اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای ...
آشنایی با خدمات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی